Registrácia
Registračné poplatky
Účastník Do 30. 3. 2023 Na mieste
Člen SKS
80 €
100 €
Člen SKS do 35 rokov
30 €
40 €
Nečlen SKS
100 €
120 €
Jednodňová registrácia
50 €
60 €

Bez poplatku prví autori, študenti, dôchodcovia (členovia SKS nad 65 rokov)

Registračný poplatok je možné uhradiť cez platobnú bránu na stránke podujatia, alebo v hotovosti pri registrácii.

V prípade, že registračný poplatok za účastníka platí organizácia (firma, nemocnica a pod.), je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa poplatok uhrádza.

UHRADENÝ REGISTRAČNÝ POPLATOK SA NEVRACIA (duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.).

registrácia

Ďakujeme za Váš záujem, registrovať sa môžete na mieste konania.

Uveďte, prosím, platnú e-mailovú adresu. Bude slúžiť na prihlásenie na stránke.
Zvoľte si heslo pre prihlasovanie na stránke
Ak nemáte pridelené ID lekárskej komory, vpíšte Váš dátum narodenia.
Ulica a číslo popisné