Registrácia
Registračné poplatky
Účastník Poplatok
Člen SKS
80 €
Nečlen SKS
100 €
Člen SKS do 35 rokov
40 €
Prvý autor, študent, člen SKS nad 65 rokov
bez poplatku
Jednodňová registrácia
60 €
Zástupca vystavujúcej spoločnosti
150 €
Účastník Do 30. 3. 2023 Na mieste
Člen SKS
80 €
100 €
Člen SKS do 35 rokov
30 €
40 €
Nečlen SKS
100 €
120 €
Jednodňová registrácia
50 €
60 €
  • skupinové registrácie: jana.chrenkova@tajpan.com
  • Registračný poplatok je možné uhradiť cez platobnú bránu na stránke podujatia (na konci registračného formulára), alebo v hotovosti pri registrácii.
  • V prípade, že registračný poplatok za účastníka platí organizácia (firma, nemocnica a pod.), je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa poplatok uhrádza.
  • UHRADENÝ REGISTRAČNÝ POPLATOK SA NEVRACIA (duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.).

Certifikáty o účasti

Účasť na podujatí  je zaradená do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

registrácia

Ďakujeme za Váš záujem, registrovať sa môžete na mieste konania.

Ulica a číslo popisné