Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

PODUJATIE PODPORILI

Amgen Slovakia, s. r. o. 

AMIREX, a. s. 

AstraZeneca AB 

Bayer, spol. s r. o. 

Berlin-Chemie/A. Menarini

Distribution Slovakia, s. r. o. 

BTL Slovakia, s. r. o. 

InterMedical Plus, s. r. o. 

 INTES Poprad, s. r. o. 

KRKA Slovensko, s. r. o. 

KÚPELE SLIAČ, a. s. 

MERCK spol. s r. o. 

RECORDATI SK, s. r. o. 

Servier Slovensko spol. s r.o. 

Unique Medical s. r. o. 

Zentiva, a. s.