Partneri

Stránku pripravujeme

Hlavní partneri

PODUJATIE PODPORILI

Abbott

Amgen Slovakia, s. r. o.

AstraZeneca AB

Bayer spol. s r. o.

Berlin-Chemie/A. Menarini Distribution Slovakia, s. r. o.

BLUEMED s. r. o.

Cardioservice, s. r. o. 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

EGIS SLOVAKIA spol. s r. o. 

Chiesi Slovakia s. r. o.

InterMedical Plus, s. r. o.

INTES Poprad, s. r. o. 

KRKA Slovensko, s. r. o.

KÚPELE SLIAČ, a. s.

Medtronic Slovakia s. r. o.

Novo Nordisk Slovakia s. r. o.

PFIZER Luxembourg SARL, o. z. 

PHARMA GROUP, a. s.

Roche Slovensko, s. r. o.

Servier Slovensko, spol. s r. o. 

Unique Medical, s. r. o.

Zentiva, a. s.