Abstrakty

Prihlasovanie abstraktov bolo ukončené.

Programový výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení abstraktu do posterovej sekcie alebo prednáškového bloku

Názov pracoviska, adresa, PSČ, mesto.
Názov pracoviska, adresa, PSČ, mesto.