6. – 8. apríl 2024

Hotel Patria, Štrbské Pleso

Slovenská kardiologická spoločnosť

Vás pozýva na

Tatranské kardiofórum 2024

ktoré sa uskutoční v dňoch 6. -8. apríla 2024 v hoteli Patria na Štrbskom Plese

Hlavné témy

Kardiomyopatie

Odporúčania ESC 2023 pre manažment kardiomyopatií.

Kardiovaskulárne ochorenia a diabetes

Odporúčania ESC 2023 pre manažment kardiovaskulárnych ochorení u pacientov s diabetom

Miesto konania

Hotel Patria ****
Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Slovenská Republika

Stránky určené odbornej verejnosti!

Ste odborný pracovník v zdravotníctve?

Tieto stránky sú určené odborným pracovníkom v zdravotníctve.
Informácie nie sú určené pre laickú verejnosť.

Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi vyhláseniami:

Potvrdzujem, že som osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že informácie obsiahnuté ďalej na týchto webových stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť.